Tại Quy Nhơn cửa hàng chúng mình ngoài bán các mặt hàng có sẵn tại trang Dolly , bộ phận mua hộ được lập ra phục vụ mua hộ quốc tế tại trang Quy Nhơn Shopping USA 

Nhận mua và vận chuyển các đơn hàng trêb các trang web nước ngoài về đến tay khách hàng một các an toàn và nhanh chóng nhất 

Các nước nhận mua hộ và vận chuyển . Cách tính giá sẽ được áp dụng như sau 

( Thời gian ước tính 6/12/2021)

Anh  : Giá về tay = ( Giá web + 10% ( công mua ) + Phí vận chuyển nội địa ( nếu có ) ) * 32.500 (tỉ giá) + Vận chuyển về Việt Nam 280.000 VNĐ/Kg

Mỹ  : Giá về tay = ( Giá web + 10% ( công mua ) + Thuế Cali 8.75% + Phí vận chuyển nội địa ( nếu có ) ) * 24.500 (tỉ giá) + Vận chuyển về Việt Nam 280.000 VNĐ/Kg

Pháp : Giá về tay = ( Giá web + 18 %( công mua kiểm đếm ) + Phí vận chuyển nội địa ( nếu có ) ) * 18.000 (tỉ giá) + Vận chuyển về Việt Nam 280.000 VNĐ/Kg

Nhật  : Giá về tay = ( Giá web + 18% ( công mua kiểm đếm ) + Phí vận chuyển nội địa ( nếu có ) ) * 225 (tỉ giá) + Vận chuyển về Việt Nam 280.000 VNĐ/Kg

Úc   : Giá về tay = ( Giá web + 18% ( công mua kiểm đếm ) + Phí vận chuyển nội địa ( nếu có ) ) * 18.500 (tỉ giá) + Vận chuyển về Việt Nam 240.000 VNĐ/Kg

Hàn  : Giá về tay = ( Giá web + 18% ( công mua kiểm đếm ) + Phí vận chuyển nội địa ( nếu có ) ) * 21.000 (tỉ giá) + Vận chuyển về Việt Nam 240.000 VNĐ/Kg

Bạn có thể liên hệ chúng mình được tư vấn thêm nhé !