XEM HẠN SỬ DỤNG HÀNG NHẬT NHƯ THẾ NÀO

Admin dollyboutiquex
Thứ Năm, 25/11/2021

Áp dụng cho Batch Code 5-6 kí tự bao gồm chữ và số 

Chữ cái đầu sẽ là năm 

Tiếp theo là tháng 

Ví Dụ : JKE97

 

A - Năm 2011 

B - Năm 2012

....................

J - Năm 2020

 

K - Tháng 11 

A - Tháng 1

B - Tháng 2

......

K - Tháng 11 

L - Tháng 12

 

Viết bình luận của bạn